Điều khoản sử dụng 168group.vn

Đã kiểm duyệt nội dung

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE 168GROUP

Ngày có hiệu lực: 18/06/2024

Chào mừng bạn đến với 168group.vn – Giải mã sổ mơ, lô đề chính xác, nhanh chóng. Website này được sở hữu và vận hành bởi 168group.vn. Bằng việc truy cập và sử dụng Website, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này (“Điều khoản Sử dụng”). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng Website.

  1. Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng Website.

  1. Quyền sử dụng

Chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản lại, tải lên, truyền tải hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Website mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu và phần mềm, là tài sản của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế.

  1. Nội dung người dùng

Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải, gửi hoặc cung cấp cho Website (“Nội dung Người dùng”). Bạn đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác.

  1. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên Website được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên Website.

  1. Liên kết đến các website khác

Website có thể chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các hoạt động của các website này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các website này.

  1. Thay đổi Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên Website và có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  1. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài tại Việt Nam.

  1. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Cảm ơn bạn đã sử dụng 168group.vn!

Back to top button